Skupina historiků, archivářů, učitelů, odborníků z celé České a Slovenské republiky navštívila pivovar ve Frýdlantu. Stalo se tak v rámci již 26. ročníku semináře s názvem Česko-slovenské vztahy.

Ten se v tomto roce zaměřil na problematiku takzvaných nechtěných spoluobčanů, jichž žila v poválečném Československu celá řada. Součástí programu byla i celodenní exkurze vztahující se k tématu.

V Hejnicích jsme se zaměřili na otázku poválečného vystěhování původních německy mluvících obyvatel a především realizaci Akce K, v jejímž rámci sloužil hejnický klášter jako místo pro internaci a shromažďování nejprve řeholníků a později členek ženských řeholí a kongregací.

Za velké pozitivum označili účastníci návštěvu frýdlantského pivovaru, jež jasně ukázala, že i v tomto kraji lze vybudovat něco pozitivního. Velice si ceníme toho, že pivovar je obnovován s nevídanou citlivostí a respektem k dobám minulým.

Organizátorem této exkurze byla tradičně Katedra historie Technické univerzity v Liberci.

Na exkurzi byl mimo jiné dlouholetý člen Česko-slovenské komise historiků, doktor Vojtěch Čelko a výkonná ředitelka Vzdělávací nadace Jana Husa Jana Švábová.

Další fotografie:
http://www.frydlantsko.eu/2016/08/19/26-rocnik-seminare-cesko-slovenske-vztahy-v-zameckem-pivovaru-frydlant/

Text: Kateřina Lozoviuková
Fotografie: Petr Bíma

Share This