Turistický region Jizerské hory a Městské informační centrum Frýdlant uspořádali v pondělí 4. dubna 2016 v našem pivovaru setkání pracovníků v cestovním ruchu.

Program setkání:

1) Sraz a prezentace v zasedací místnosti (1. patro), informace na recepci – v případě zájmu výměna nových propagačních materiálů (8.30–9.00 h)

2) Zahájení, úvod  (9.00–9.15 h)

3) Prezentace novinek informačního centra ve Frýdlantu (9.15–9.30 h)

4) Prezentace CHKO – Ing. arch. Jana Mejzrová (9.30–10.15 h)

 5) Prezentace Ruční papírna Papyrea (Regionální produkt Jizerské hory) – Michal Gorec (10.15–10.30 h)

6) Prezentace Arteport (Regionální produkt Jizerské hory) – Petr Bíma (10.30–10.45 h)

7) Přestávka (10.45–11.00 h)

8) Prezentace KORID LK – Mgr. Radim Šarapatka (11.00–11.30 h)

9) Prezentace MAS Frýdlantsko – PhDr. Jitka Doubnerová (11.30–11.45 h)

10) Příspěvky informačních center – novinky na sezonu Compedium – Ing. Lenka Pešková, TIC Ještěd Liberec – Milan Turek (11.45–12.30 h)

11) Prohlídka pivovaru (12.30–13.15 h)

12) Přesun k Hotelu Antonie a prohlídka hotelu – Bc. Stanislav Horniš (13.15–14.15 h)

Zdroj textu: Renata Van Vleet a  Iva Beranová
Fotografie: Petr Bíma

Share This