Registrační formulář nových zájemců o naše pivo

Přidejte se k nám jako nový zákazník
Doplňte název společnosti nebo podnikajícího subjektu
Fakturační adresa ve tvaru: ulice, město, PSČ, země
IČ a DIČ podnikajícího subjektu
Adresa provozovny ve tvaru: ulice, město, PSČ, země
Ve tvaru http://www.mujpodnik.cz
Příklad - pondělí 11-22, úterý 11-23 apod.

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 
Výslovně souhlasím
s poskytnutím svých osobních údajů uvedených v e-mailu a uděluji svobodně, dobrovolně a vážně společnosti TERRA FELIX s.r.o., IČ: 27304043, Hejnická 4073, Frýdlant, PSČ: 464 01 (dále jako „TERRA FELIX“)  v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, výslovný souhlas se zpracováním osobních údajů o své osobě (dále jako „Souhlas“), kterými jsou zejména e-mail, telefonní číslo, jméno, příjmení a název zákazníka. Souhlas uděluji za účelem zařazení mých údajů do zákaznické databáze TERRA FELIX, a jsem si vědom, že budu moci být kontaktován přímo TERRA FELIX s nabídkou zboží a služeb. Souhlas uděluji na dobu 10 let a beru na vědomí, že jej můžu kdykoliv písemně odvolat.   Poučení zákazníka:
Účel zpracování
Na základě Souhlasu bude TERRA FELIX zpracovávat údaje zákazníka v elektronické a/nebo tištěné podobě a pro účely marketingu a nabízení zboží a služeb.  
Rozsah zpracování
Zákazník bere na vědomí, že údaje budou vloženy do elektronicky vedené databáze za účelem snadného vyhledání konkrétních údajů.  
Ochrana osobních údajů
TERRA FELIX přijme taková opatření, aby nedocházelo k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním a citlivým údajům Zákazníka, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití osobních údajů zákazníka, což platí i po ukončení zpracování osobních údajů zákazníka.
Poskytování informací o osobních údajích
Zákazník je oprávněn žádat o informaci o zpracování a nakládání s jeho osobními údaji, přičemž tuto informaci je TERRA FELIX Zákazníkovi v souladu s platnými právními předpisy povinna bez zbytečného odkladu v plném rozsahu předat.  
Práva zákazníka
V případě, že Zákazník bude mít za to, že TERRA FELIX pracuje s jeho osobními údaji v rozporu s ochranou jeho soukromého a osobního života nebo v rozporu s platnými právními předpisy, nebo jsou jeho osobní údaje nepřesné, může žádat TERRA FELIX o vysvětlení nebo odstranění závadného stavu (např. provedením opravy osobních údajů nebo odstraněním osobních údajů z databáze TERRA FELIX). V případě, že TERRA FELIX nevyhoví žádosti Zákazníka o vysvětlení či odstranění závadného stavu, je Zákazník oprávněn obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů (Pplk. Sochora 27, Praha 7, PSČ: 170 00, posta@uoou.cz) (dále jako „Úřad“), přičemž uvedený postup nevylučuje právo Zákazníka obrátit se se svým podnětem na Úřad přímo.
Likvidace osobních údajů
V případě, že o to Zákazník písemně požádá, je TERRA FELIX povinna zlikvidovat veškeré osobní údaje zákazníka, zejména odstranit je ze všech databází a jednat tak, jako by jí nikdy nebyl tento Souhlas udělen, tj. naplnit právo zákazníka „být zapomenut“.

Souhlas se zpracováním osobních údajů ke stažení

Share This

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close